Atık Kodları

Atık Kodu ve Açıklama

01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları

01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

01 03 07* Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

01 04 07* Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar

01 05 05* Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları

01 05 06* Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları

02 01 08* Tehlikeli maddeler içeren zirai kimyasal atıklar

03 01 04* Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar

03 02 01* Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler

03 02 02* Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler

03 02 03* Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler

03 02 04* Anorganik ahşap koruyucu maddeler

03 02 05* Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları

04 01 03* Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları

04 02 14* Organik çözücüler içeren perdah atıkları

04 02 16* Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler

04 02 19* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

05 01 02* Tuz arındırma(tuz giderici) çamurları

05 01 03* Tank dibi çamurları

05 01 04* Asit alkil çamurları

05 01 05* Petrol döküntüleri

05 01 06* İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlar

05 01 07* Asit ziftleri

05 01 08* Diğer ziftler

05 01 09* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar

05 01 11* Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar

05 01 12* Yağ içeren asitler

05 01 15* Kullanılmış filtre killeri

05 06 01* Asit ziftleri

05 06 03* Diğer ziftler

05 07 01* Cıva içeren atıklar

06 01 01* Sülfürik asit ve sülfüröz asit

06 01 02* Hidroklorik asit

06 01 03* Hidroflorik asit

06 01 04* Fosforik ve fosforöz asit

06 01 05* Nitrik asit ve nitröz asit

06 01 06* Diğer asitler

06 02 01* Kalsiyum hidroksit

06 02 03* Amonyum hidroksit

06 02 04* Sodyum ve potasyum hidroksit

06 02 05* Diğer bazlar

06 03 11* Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar

06 03 13* Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar

06 03 15* Ağır metal içeren metal oksitler

06 04 03* Arsenik içeren atıklar

06 04 04* Cıva içeren atıklar

06 04 05* Başka ağır metaller içeren atıklar

06 05 02* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

06 06 02* Tehlikeli kükürt bileşenleri içeren atıklar

06 07 01* Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar

06 07 02* Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon

06 07 03* Cıva içeren baryum sülfat çamuru

06 07 04* Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asiti

06 08 02* Zararlı silikonlar içeren atıklar

06 09 03* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları

06 10 02* Tehlikeli maddeler içeren atıklar

06 13 01* Anorganik bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biositler

06 13 02* Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)

06 13 04* Asbest işlenmesinden kaynaklanan atıklar

06 13 05* Kurum

07 01 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 01 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 01 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 01 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 01 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 01 09* Halojenli filtre keki ve kullanılmış absorbanlar

07 01 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 01 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

07 02 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 02 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 02 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 02 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 02 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 02 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 02 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 02 11* Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

07 02 14* Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları

07 02 16* Zararlı silikonlar içeren atıklar

07 03 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 03 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 03 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 03 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 03 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 03 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 03 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 03 11* Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

07 04 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 04 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 04 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 04 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 04 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 04 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 04 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 04 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

07 04 13* Tehlikeli madde içeren katı atıklar

07 05 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 05 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 05 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 05 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 05 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 05 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 05 10* Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlar

07 05 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

07 05 13* Tehlikeli madde içeren katı atıklar

07 06 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 06 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 06 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 06 07* Halojenli dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları

07 06 08* Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları

07 06 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 06 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 06 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

07 07 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 07 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 07 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 07 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 07 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 07 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 07 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 07 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

08 01 11* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler

08 01 13* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurları

08 01 15* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlar

08 01 17* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklar

08 01 19* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlar

08 01 21* Boya ya da vernik sökücü atıkları

08 03 12* Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları

08 03 14* Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları

08 03 16* Atık aşındırma solüsyonları

08 03 17* Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri

08 04 09* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları

08 04 11* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve dolgu macunu çamurları

08 04 13* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunu çamurları

08 04 15* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunlarının sıvı atıkları

08 05 01* Atık izosiyanatlar

09 01 01* Su bazlı banyo ve aktifleştirici solüsyonları

09 01 02* Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonu

09 01 03* Çözücü bazlı banyo solüsyonları

09 01 04* Sabitleyici solüsyonlar

09 01 05* Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı sabitleyici solüsyonlar

09 01 06* Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan gümüş içeren atıklar

09 01 11* 16 06 01, 16 06 02 ya da 16 06 03?ün altında geçen pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri

09 01 13* 09 01 06 dışındaki gümüş geri kazanımı için yapılan arıtmadan kalan sulu sıvı atıklar

10 01 04* Uçucu yağ külü ve kazan tozu

10 01 09* Sülfürik asit

10 01 13* Yakıt olarak kullanılan emülsifiye hidrokarbonların uçucu külleri

10 01 14* Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren dip külü, cüruf ve kazan tozu

10 01 16* Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren uçucu kül

10 01 18* Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları

10 01 20* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

10 01 22* Kazan temizlemesi sonucu çıkan tehlikeli maddeler içeren sulu çamurlar

10 02 07* Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar

10 02 11* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

10 02 13* Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

10 03 04* Birincil üretim cürufları

10 03 08* İkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları

10 03 09* İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar

10 03 15* Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir köpükler

10 03 17* Anot üretiminden kaynaklanan katranlı atıklar

10 03 19* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

10 03 21* Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil)

10 03 23* Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları

10 03 25* Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri

10 03 27* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

10 03 29* Tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan ve tehlikeli maddeler içeren atıklar

10 04 01* Birincil ve ikincil üretim cürufları

10 04 02* Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler

10 04 03* Kalsiyum arsenat

10 04 04* Baca gazı tozu

10 04 05* Diğer partiküller ve toz

0 04 06* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

10 04 07* Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri

10 04 09* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

10 05 03* Baca gazı tozu

10 05 05* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

10 05 06* Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri

10 05 08* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

10 05 10* Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler

10 06 03* Baca gazı tozu

10 06 06* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

10 06 07* Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

10 06 09* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar

10 07 07* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar

10 08 08* Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan tuz cürufu

10 08 10* Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler

10 08 12* Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar

10 08 15* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

10 08 17* Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

10 08 19* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar

10 09 05* Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları

10 09 07* Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları

10 09 09* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

10 09 11* Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller

10 09 13* Tehlikeli maddeler içeren atık bağlayıcılar

10 09 15* Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı

10 10 05* Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları

10 10 07* Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları

10 10 09* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

10 10 11* Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller

10 10 13* Tehlikeli maddeler içeren bağlayıcı atıkları

10 10 15* Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı

10 11 09* Isıl işlemden önce hazırlanan tehlikeli maddeler içeren harman atığı

10 11 11* Ağır metaller içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden)

10 11 13* Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamuru

10 11 15* Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

10 11 17* Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

10 11 19* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

10 12 09* Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

10 12 11* Ağır metaller içeren sırlama atıkları

10 13 09* Asbestli çimento üretiminden kaynaklanan asbest içeren atıklar

10 13 12* Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

10 14 01* Gaz temizlemeden kaynaklanan cıva içeren atıklar

11 01 05* Sıyırma asitleri (parlatma asitleri)

11 01 06* Başka bir şekilde tanımlanmamış asitler

11 01 07* Sıyırma bazları

11 01 08* Fosfatlama çamurları

11 01 09* Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

11 01 11* Tehlikeli maddeler içeren sulu durulama sıvıları

11 01 13* Tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıkları

11 01 15* Membran ya da iyon değişim sistemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sıvı ve çamurlar

11 01 16* Doymuş ya da bitik iyon değişim reçineleri

11 01 98* Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

11 02 02* Çinko hidrometalürjisi (jarosid ve goetid dahil) çamurları

11 02 05* Bakır hidrometalürjisi işlemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar

11 02 07* Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

11 03 01* Siyanür içeren atıklar

11 03 02* Diğer atıklar

11 05 03* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

11 05 04* Iskarta flaks malzemeler

12 01 09* Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonları

12 01 14* Tehlikeli maddeler içeren işleme çamurları

12 01 16* Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları

12 01 18* Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları)

12 01 20* Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri

12 03 01* Sulu yıkama sıvıları

12 03 02* Buhar yağ alma atıkları

13 07 01* Fuel-oil ve mazot

13 07 02* Benzin

13 07 03* Diğer yakıtlar (karışımlar dahil)

13 08 01* Tuz giderim çamurları ya da emülsiyonları

13 08 02* Diğer emülsiyonlar

14 06 01* Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFC

14 06 02* Diğer halojenli çözücüler ve çözücü karışımları

14 06 03* Diğer çözücüler ve çözücü karışımları

14 06 04* Halojenli çözücüler içeren çamurlar veya katı atıklar

14 06 05* Diğer çözücüleri içeren çamurlar veya katı atıklar

15 01 10* Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar

15 01 11* Boş basınçlı konteynırlar dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapılı (örneğin asbest) metalik ambalajlar

15 02 02* Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler

16 01 07* Yağ filtreleri

16 01 08* Cıva içeren parçalar

16 01 09* PCB içeren parçalar

16 01 11* Asbest içeren fren balataları

16 01 13* Fren sıvıları

16 01 14* Tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvıları

16 01 21* 16 01 07’den 16 01 11’e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki tehlikeli parçalar

16 02 09* PCB’ler içeren transformatörler ve kapasitörler

16 02 10* 16 02 09 dışındaki PCB içeren ya da PCB ile kontamine olmuş ıskarta ekipmanlar

16 02 11* Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlar

16 02 12* Serbest asbest içeren ıskarta ekipman

16 02 13* 16 02 09’dan 16 02 12’ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar2 içeren ıskarta ekipmanlar

16 02 15* Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar

16 03 03* Tehlikeli maddeler içeren anorganik atıklar

16 03 05* Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar

16 05 04* Basınçlı tanklar içinde tehlikeli maddeler içeren gazlar (halonlar dahil)

16 05 06* Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli

maddeler içeren laboratuvar kimyasalları

16 05 07* Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta anorganik kimyasallar

16 05 08* Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallar

16 06 06* Piller ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitler

16 07 08* Yağ içeren atıklar

16 07 09* Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar

16 08 02* Tehlikeli geçiş metalleri3 ya da tehlikeli geçiş metal bileşenlerini içeren bitik katalizörler

16 08 05* Fosforik asit içeren bitik katalizörler

16 08 06* Katalizör olarak bitik sıvılar

16 08 07* Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş bitik katalizörler

16 09 01* Permanganatlar (örneğin potasyum permanganat)

16 09 02* Kromatlar (örneğin potasyum kromat, potasyum veya sodyum dikromat)

16 09 03* Peroksitler(örneğin hidrojen peroksit)

16 09 04* Başka bir şekilde tanımlanmamış oksitleyici malzemeler

16 10 01* Tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar

16 10 03* Tehlikeli madde içeren sulu derişik maddeler

16 11 01* Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren karbon bazlı astarlar ve refraktörler

16 11 03* Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren diğer astarlar ve refraktörler

16 11 05* Metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren astarlar ve refraktörler

17 01 06* Tehlikeli maddeler içeren beton, tuğla, kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış grupları

17 02 04* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik

17 03 01* Kömür katranı içeren bitümlü karışımlar

17 03 03* Kömür katranı ve katranlı ürünler

17 04 09* Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları

17 04 10* Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar

17 05 03* Tehlikeli maddeler içeren toprak ve kayalar

17 05 05* Tehlikeli maddeler içeren dip tarama çamuru

17 05 07* Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılı

17 06 01* Asbest içeren yalıtım malzemeleri

17 06 03* Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleri

17 06 05* Asbest içeren inşaat malzemeleri

17 08 01* Tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş alçı bazlı inşaat malzemeleri

17 09 01* Cıva içeren inşaat ve yıkım atıkları

17 09 02* PCB içeren inşaat ve yıkım atıkları (örneğin PCB içeren dolgu macunları, PCB içeren reçine bazlı taban kaplama malzemeleri, PCB içeren kaplanmış sırlama birimleri, PCB içeren kapasitörler)

17 09 03* Tehlikeli maddeler içeren diğer inşaat ve yıkım atıkları (karışık atıklar dahil)

18 01 06* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar

18 01 08* Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar

18 01 10* Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları

18 02 05* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar

19 01 05* Gaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleri

19 01 06* Gaz arıtımından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ile diğer sulu sıvı atıkları

19 01 07* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

19 01 10* Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon

19 01 11* Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf

19 01 13* Tehlikeli maddeler içeren uçucu kül

19 01 15* Tehlikeli maddeler içeren kazan tozu

19 01 17* Tehlikeli maddeler içeren piroliz atıkları

19 02 04* En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar

19 02 05* Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurları

19 02 08* Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklar

19 02 09* Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklar

19 02 11* Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

19 03 04* Tehlikeli olarak işaretlenmiş kısmen5 stabilize olmuş atıklar

19 03 06* Tehlikeli olarak sınıflandırılmış, katılaştırılmış atıklar

19 04 02* Uçucu kül ve diğer baca gazı arıtma atıkları

19 04 03* Vitrifiye olmamış katılar

19 07 02* Tehlikeli maddeler içeren düzenli depolama sahası sızıntı suları

19 08 06* Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçineler

19 08 07* İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar

19 08 08* Ağır metaller içeren membran sistemi atıkları

19 08 10* 19 08 09 dışındaki yağ ve su ayrışmasından çıkan yağ karışımları ve gres

19 08 11* Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

19 08 13* Endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

19 10 03* Tehlikeli maddeler içeren uçucu atık parçacıkları ve tozlar

19 10 05* Tehlikeli maddeler içeren diğer kalıntılar ve tozlar

19 11 01* Kullanılmış filtre killeri

19 11 02* Asit katranları

19 11 03* Sulu sıvı atıklar

19 11 04* Yakıtların bazlarla temizlenmesinden kaynaklanan atıklar

19 11 05* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

19 11 07* Baca gazı temizleme atıkları

19 12 06* Tehlikeli maddeler içeren ahşap

19 12 11* Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)

19 13 01* Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar

19 13 03* Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

19 13 05* Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

19 13 07* Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar

20 01 13* Çözücüler

20 01 14* Asitler

20 01 15* Alkalinler

20 01 17* Foto kimyasallar

20 01 19* Pestisitler

20 01 21* Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar

20 01 23* Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya çıkartılmış ekipmanlar

20 01 26* 20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar

20 01 27* Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler

20 01 29* Tehlikeli maddeler içeren deterjanlar

20 01 31* Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar

20 01 35* 20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar6 içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar

20 01 37* Tehlikeli maddeler içeren ahşap

12 01 20* Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri

15 01 01 Kağıt ve karton ambalaj

15 01 02 Plastik ambalaj

15 01 03 Ahşap ambalaj

15 01 04 Metalik ambalaj

15 01 05 Kompozit ambalaj

15 01 06 Karışık ambalaj

15 01 07 Cam ambalaj

15 01 09 Tekstil ambalaj

17 04 09* Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları

Vekaletler Cad.

Kurulmuş yada kurulacak olan sanayi tesislerinin atık yönetim sistemi ve geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların çevre konusunda ulusal ve global standartları yakalamak zorundadır.

Scholz

Telefon:+90 224 261 30 21Faks:+90 224 261 30 24Email:info@ferroalloysmetal.com Adres:DOSAB Mustafa Karaer Cad. No: 34
16369 OSMANGAZİ / BURSA

Ferro Alloys

Telefon:+90 224 261 30 21Faks:+90 224 261 30 24Email:info@ferroalloysmetal.com Adres:Alaşar Bölgesi 1. Alaşar Cad. No:3/1
16369 OSMANGAZİ / BURSA
Ferro Alloys Metal © 2018 - Bilgi Güvenliği Politikası